Industrial Ventilation System

ระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation System)

ระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม คือการนำอากาศเข้าและถ่ายเทออก ทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศในพื้นที่ หรือบริเวณหนึ่งๆเพื่อให้เกิดความสบายต่อร่างกาย และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย

บริษัทฯ รับออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นควัน, กลิ่น, ความร้อน รวมทั้งระบบหมุนเวียนอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air)

การออกแบบระบบระบายอากาศที่เลือกใช้และให้คำแนะนำออกแบบให้กับลูกค้ามี 3 รูปแแบบด้วยกัน

  • General natural ventilation การระบายอากาศทั่วไปแบบธรรมชาติ
  • Dilution ventilation การระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง
  • Local exhaust ventilation การระบายอากาศเฉพาะที
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com