Duct Pipe

จำหน่ายท่อสไปรัลดักส์ (Spiral duct) ข้อต่อ ข้องอ สามทาง สี่ทาง และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันอีกมาก สำหรับใช้งานในระบบกำจัดฝุ่นมลภาวะในอากาศ งานระบบระบายอากาศ ventilation and aircondition system ท่อลมได้มาตราฐาน SMACNA แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งสะดวก

Download

Spiral round duct

จำหน่ายท่อดักส์QF  Quick Fit Duct เป็นระบบท่อควิกฟิตแบบติดตั้งด้วยแคลมป์ล็อคสามารถติดตั้งได้ทั้งท่อตรง ท่อแยก ข้องอ ซึ่งติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ใช้น็อต ไม่ใช้รีเวท ไม่ต้องเชื่อม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ได้สะดวก

Download

QF Duct

Powered by MakeWebEasy.com