Duct Pipe

จำหน่ายท่อสไปรัลดักส์ (Spiral duct) ข้อต่อ ข้องอ สามทาง สี่ทาง และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันอีกมาก สำหรับใช้งานในระบบกำจัดฝุ่นมลภาวะในอากาศ งานระบบระบายอากาศ ventilation and aircondition system ท่อลมได้มาตราฐาน SMACNA แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งสะดวก

Download

Spiral round duct

image
image

จำหน่ายท่อดักส์QF Duct  Quick Fit Duct เป็นระบบท่อควิกฟิตแบบติดตั้งด้วยแคลมป์ล็อคสามารถติดตั้งได้ทั้งท่อตรง ท่อแยก ข้องอ ซึ่งติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ใช้น็อต ไม่ใช้รีเวท ไม่ต้องเชื่อม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ได้สะดวก

Download

QF Duct

Powered by MakeWebEasy.com